Netthinneavløsning


Netthinneavløsning er uvanlig, men alvorlig. I ubehandlet tilstand kan det føre til blindhet. Øyesykdommen rammer for det meste middelaldrende og eldre mennesker. Den vanligste årsaken er at øyets glasslegeme eldes og at det da oppstår en såkalt glasslegemeavløsning. En glasslegemeavløsning er i seg selv ikke farlig, men hvis glasslegemet sitter fast i underlaget, kan det oppstå et hull i netthinnen. Væske vil da renne inn og legge seg bak netthinnen slik at netthinnen løsner fra underlaget. Dette vil etter hvert føre til tap av detaljsyn.

Øyesykdommen netthinneavløsning er ikke fysisk smertefull, men gir en opplevelse av svarte prikker eller en form for sotflak i synsfeltet. Hvis glasslegemet drar i netthinnen, opplever pasienten en fornemmelse av lynglimt. Hvis netthinnen løsner, oppstår det mørke skygger i synsfeltet. Skyggen vokser jo lengre sykdommen forløper og flere sentrale deler av den gule flekken rammes.

 


 
Domain: varda.no