Glaukom


Glaukom er en øyesykdom, også kalt grønn stær, som kan oppstå plutselig eller komme snikende. Hvis den oppstår plutselig, må du straks til øyelege. Hvis du får verk i øyet, plutselig forverret syn eller begynner å se regnbuefargede ringer rundt lyskilder, må du søke legehjelp øyeblikkelig.

Eldre personer rammes oftest – glaukom er ikke vanlig blant personer under 50 år. Synsnerven atroferer ved langvarige problemer, men man kan likevel som oftest beholde et ganske godt syn i en del år. Symptomene består oftest av for høyt trykk i øyet, og behandlingen går ut på å redusere det trykket med øyedråper. Det er individuelt hvor høyt trykk øyet tåler.

Glaukom kan være kronisk eller akutt. Begge varianter er alvorlige øyesykdommer som kan føre til redusert syn eller i verste fall blindhet.

 


 
Domain: varda.no