Gjør en RLE-operasjon vondt?


Nei, den er helt smertefri. Operasjonen skjer under lokalbedøvelse.


 
Domain: varda.no