Setter øyesykdommer grenser for behandling med øyelaser?


Visse øyesykdommer og tilstander gjør at vi ikke kan operere. For å nevne noen tilstander som fører til at vi velger ikke å operere, så kan det dreie seg om: tørre øyne, høyt trykk i øyet eller forandringer i hormonbalansen i forbindelse med graviditet og amming. Andre spesielle sykdommer kan også være et hinder. Fortell det til din autoriserte optiker eller sykepleieren ved den kostnadsfrie konsultasjonen hvis du har en kronisk sykdom, så får du vite hva som gjelder i ditt tilfelle.


 
Domain: varda.no