Hvordan påvirkes nattsynet?


Alle får litt mørkeforstyrrelser den første tiden etter behandlingen. Ca. 10 prosent har fortsatt dårligere nattsyn etter 1 år. Men med den nye typen behandling, som vi har brukt siden høsten 2005 (såkalt asfærisk behandlingsprofil) reduseres risikoen for dårligere nattsyn betydelig. Sammen med bølgefrontanalyse gir dette de best tenkelige behandlingsforutsetninger.


 
Domain: varda.no