Hvis man har tørre øyne fra før, kan man ta laserbehandling da?


En tilstand med tørre øyne kan være et hinder. Ved forundersøkelsen undersøkes det om din tåreproduksjon er normal eller ikke og om du har problemer med tørre øyne når du ikke bruker kontaktlinser.


 
Domain: varda.no