Hva blir resultatet av en øyeoperasjon?


Etter tre måneder, når synet har stabilisert seg, er de fleste fornøyd. Ca. 10–15 prosent må likevel korrigere en liten resterende synsfeil fordi laseren ikke har tatt nok eller har tatt for mye. Årsaken til dette er at alle mennesker er ulike, og visse øyne (hornhinner) er tettere og krever mer laserenergi, mens andre hornhinner er mer porøse og trenger mindre «energi» for å oppnå et bestemt resultat.


 
Domain: varda.no