Er resultatet av en øyeoperasjon varig?


Den refraktive kirurgien gir en varig korreksjon av synsfeilen, gjennom å forandre øyets brytningskraft med en bestemt størrelse/styrke. Synet vil ikke endre seg mer enn det et ikke-operert øye gjør. Derfor er det viktig at synet er stabilt før inngrepet. De aller fleste mennesker er stabile i sin refraksjon når de har fylt 20 år.


 
Domain: varda.no