Er NoCut fri for bivirkninger?


Vi har valgt NoCut bare fordi metoden ikke gir komplikasjoner slik LASIK-metoden kan gjøre. Derimot er tilhelingstiden noen dager lengre sammenlignet med LASIK.


 
Domain: varda.no