Kan man bruke sine gamle briller etter operasjonen?


Hvis man for eksempel har vært kraftig nærsynt tidligere, kan man som oftest redusere eller fjerne denne nærsyntheten og alltid ha god synsskarphet på avstand uten briller. En del moderat nærsynte personer trives derimot med dette – de foretrekker kanskje å kunne lese uten briller og trives med å ha briller på avstand, for eksempel ved bilkjøring eller TV-titting. Da kan de naturligvis fortsette med dette. Vanligvis må imidlertid brillestyrken justeres etter en grå stær-operasjon.


 
Domain: varda.no