Hva er grå stær / katarakt?


Grå stær innebærer at øyets linse blir uklar. Dette kan skje på flere måter, med ulikt tidsforløp og ved varierende alder. Vanligvis skjer det ved høy alder, og utviklingen går da ganske langsomt. Men grå stær forekommer i alle aldre, og det finnes til og med personer som er født med en uklar linse.

Som regel utvikles sykdommen raskere jo yngre pasienten er ved debuten. Grå stær har ingenting å gjøre med grønn stær. Grønn stær (glaukom) er en sykdom som angriper synsnerven og som oftest fører til forhøyet trykk inne i øyet. Glaukom forårsaker en type synsskader som aldri kan utbedres. All behandling tar sikte på å bevare den eksisterende synsfunksjonen. Grå stær (katarakt) kan derimot opereres med hell slik at synet gjenvinnes, så fremt det ikke finnes andre synspåvirkende sykdommer i øyet.

 


 
Domain: varda.no