Vanlige spørsmål og svar


Vanlige spørsmål og svar
 • Setter øyesykdommer grenser for behandling med øyelaser?
  Visse øyesykdommer og tilstander gjør at vi ikke kan operere. For å nevne noen tilstander som fører til at vi velger ikke å operere, så kan det dreie seg om: tørre øyne, høyt trykk i øyet eller forandringer i hormonbalansen i forbindelse med graviditet og amming. Andre spesielle sykdommer kan også være et hinder. Fortell det til din autoriserte optiker eller sykepleieren ved den kostnadsfrie konsultasjonen hvis du har en kronisk sykdom, så får du vite hva som gjelder i ditt tilfelle.
 • Hvor lang er ventetiden?
  Det avhenger av belegget ved våre klinikker. Selv om selve behandlingen går utrolig raskt, krever hver behandling forundersøkelse, samtale, forberedelse, etterkontroll og streng oppfølging. Behandlingskøen ved Vårda Øyeklinikk er en av de korteste innen helsevesenet, maksimalt to uker.
 • Hvordan foregår behandlingen?
  Øyet blir meget nøye oppmålt, og en optimal behandlingsprofil, en såkalt bølgefrontanalyse, beregnes av datamaskinen. Øyelegen din kontrollerer dataene og korrigerer dem ved behov. Behandlingen varer 30–60 sekunder, avhengig av dioptriene som skal behandles. Pasienten får lokalbedøvende øyedråper, og behandlingen er derfor helt smertefri. Under inngrepet ligger pasienten på en komfortabel brisk og får blikket fiksert ved hjelp av et blinkende lys. Excimer-laseren som behandler hornhinnen, styres av laserens datamaskin.
 • Hvilke metoder finnes det for laseroperasjoner?
  Blant annet NO CUT -metoden (Lasek/Elsa) og en metode som kalles LASIK.

  Til forskjell fra de fleste andre klinikker bruker vi på Vårda Øyeklinikk bare NO CUT -metoden. Vi vil nemlig ikke skjære unødig i øyet. Vi har ganske enkelt valgt den beste  og sikreste metoden for pasientene våre – og det er årsaken til at du bør skjerpe synet ditt hos oss.

   
 • Hvilke synsfeil behandler dere?
  Vi behandler nærsynthet opp til -10 dioptrier, langsynthet opp til +4 dioptrier samt astigmatisme opp til -4 dioptrier.

  Hvis du har en høyere synsfeil enn dette, gjør vi en individuell bedømmelse. Dels av muligheten for å gjennomføre en behandling, og dels med hensyn til prisen.

   
 • Hva blir resultatet av en øyeoperasjon?
  Etter tre måneder, når synet har stabilisert seg, er de fleste fornøyd. Ca. 10–15 prosent må likevel korrigere en liten resterende synsfeil fordi laseren ikke har tatt nok eller har tatt for mye. Årsaken til dette er at alle mennesker er ulike, og visse øyne (hornhinner) er tettere og krever mer laserenergi, mens andre hornhinner er mer porøse og trenger mindre "energi" for å oppnå et bestemt resultat.
 • Er resultatet av en øyeoperasjon varig?
  Den refraktive kirurgien gir en varig korreksjon av synsfeilen, gjennom å forandre øyets brytningskraft med en bestemt størrelse/styrke. Synet vil ikke endre seg mer enn det et ikke-operert øye gjør. Derfor er det viktig at synet er stabilt før inngrepet. De aller fleste mennesker er stabile i sin refraksjon når de har fylt 20 år.
 • Hvilken teknikk bruker dere mest?
  Vi har valgt å behandle alle pasienter med NO CUT. Metoden er sikker og medfører ingen komplikasjoner. Det er helt unødvendig å skjære i øyet hvis man ikke må, mener vi på Vårda Øyeklinikk.
 • Hvordan påvirkes nattsynet?
  Alle får litt mørkeforstyrrelser den første tiden etter behandlingen. Ca. 10 prosent har fortsatt dårligere nattsyn etter 1 år. Men med den nye typen behandling, som vi har brukt siden høsten 2005 (såkalt asfærisk behandlingsprofil) reduseres risikoen for dårligere nattsyn betydelig. Sammen med bølgefrontanalyse gir dette de best tenkelige behandlingsforutsetninger.
 • Kan man få tørre øyne av inngrepet?
  Øynene blir mer eller mindre tørre etter operasjonen. De fleste trenger tilføring av fuktende dråper i en måned, av og til lengre. Det kan ta opptil 4–6 måneder innen det blir som før behandlingen.
 • Gjør det vondt med en øyeoperasjon?
  NO CUT (LASEK/ELSA)

  Selve operasjonen merkes ikke. Derimot bruker tilhelingen å være litt mer ubehagelig enn for eksempel etter en LASIK-operasjon. Men vi har valgt å bare utføre NO CUT -operasjoner, til tross for litt økte smerter. Av den enkle grunn at den er sikrere for deg som pasient. I dagene etter en NO CUT-operasjon kan du oppleve en sår følelse, og det verker eller stikker i øynene. Smertene betyr at øyet leges, og det er bra. Det innebærer nemlig at øyet ditt bevares intakt, og det er ingenting som forhindrer eventuelle fremtidige inngrep.

  Man kan også bli litt mer lysømfintlig den første tiden etter operasjonen. Solbriller skal brukes utendørs hver dag, enten det er sol eller overskyet, i tre måneder Deretter hver dag med sol i 1 år, for å redusere risikoen for arrdannelse.

   
 • Er NoCut fri for bivirkninger?
  Vi har valgt NoCut bare fordi metoden ikke gir komplikasjoner slik LASIK-metoden kan gjøre. Derimot er tilhelingstiden noen dager lengre sammenlignet med LASIK.
 • Finnes det noen garanti for at øyeoperasjonen lykkes?
  Alle øyne er ulike, og ingen i hele verden kan love at alle pasienter blir 100 prosent skarpsynte etter en operasjon. Men målet vårt er alltid 1.0, som betyr full synsskarphet. I noen tilfeller trengs det en "pussing" etter tilhelingsperioden for å ta bort siste rest. Vi gir en garanti om at du vil se 0,9 (90 prosent synsskarphet) uten briller etter operasjonen, med ditt beste øye. Hvis resultatet ikke blir som ønsket, inngår en kostnadsfri tilleggsbehandling (under forutsetning av at pasienten har hatt 100 prosent syn før operasjonen med optimale briller).
 • Hvis man har tørre øyne fra før, kan man ta laserbehandling da?
  En tilstand med tørre øyne kan være et hinder. Ved forundersøkelsen undersøkes det om din tåreproduksjon er normal eller ikke og om du har problemer med tørre øyne når du ikke bruker kontaktlinser.
 • Finnes det en aldersgrense for å ta en laseroperasjon?
  Hvis du er under 20 år, kan du ikke opereres med øyelaser hos oss på Vårda Øyeklinikk.
 • Finnes det risikoer ved operasjoner?
  Det finnes ingen operasjon som er helt risikofri. Med dagens moderne operasjonsteknikker er imidlertid risikoen for komplikasjoner meget lav.
 • Kan man bruke sine gamle briller etter operasjonen?
  Hvis man for eksempel har vært kraftig nærsynt tidligere, kan man som oftest redusere eller fjerne denne nærsyntheten og alltid ha god synsskarphet på avstand uten briller. En del moderat nærsynte personer trives derimot med dette – de foretrekker kanskje å kunne lese uten briller og trives med å ha briller på avstand, for eksempel ved bilkjøring eller TV-titting. Da kan de naturligvis fortsette med dette. Vanligvis må imidlertid brillestyrken justeres etter en grå stær-operasjon.
 • Bruker man laser ved en grå stær-operasjon?
  Ved operasjon for grå stær brukes det ikke laser, men ultralydteknikk. Derimot brukes laser for å korrigere etterstær. Da bruker vi en såkalt YAG-laser. Etterstær kan oppstå som en bivirkning av en grå stær-operasjon, men det er ganske uvanlig. Hvis du får etterstær, korrigerer vi det på noen sekunder med YAG-laser, og det merkes ikke en gang.
 • Hvordan foregår operasjonen?
  Det kan variere litt, avhengig av hvor og hvem som opererer. Den siste, mest moderne teknikken som brukes i dag, innebærer at operasjonen finner sted med et meget lite snitt i øyet. Et tynt rørformet instrument deler den defekte linsen med ultralyd og suger den kataraktrammede linsen ut av øyet. Inngrepet kalles fakoemulsifiering.

  En kunstig linse av mykt plastmateriale gjør det mulig for kirurgen å bøye sammen linsen slik at den blir liten. Vel på plass i øyet bøyes den ut igjen og settes på plass. Snittet behøver ikke å utvides like mye som med eldre teknikk. Øyet leges også mye raskere, og snittet er så lite at det ikke engang behøver å sys sammen.

  Operasjonen gjennomføres med lokalbedøvelse – altså ingen sprøyte mer! Bedøvelsen påvirker verken syn eller blunkeevne, som den gamle teknikken med sprøyter gjorde. Det trengs ingen bandasje over øyet etter operasjonen, og synet gjenvinner seg etter bare en kort stund – så snart blendingen fra operasjonsmikroskopet slipper taket. Det er ikke uvanlig at øyet har nær normal synsskarphet allerede dagen etter operasjonen – hvis det ikke finnes andre synspåvirkende sykdommer i øyet som glaukom eller makuladegenerasjon (aldersforandringer i den gule flekken).

  Etter at du har hvilt deg en stund, kan du reise hjem. Eventuelt gjøres en kontrollundersøkelse dagen etter, men som regel er det nok med en sluttkontroll etter 1–2 uker. Senere kan du besøke en optiker for å prøve nye briller, som i blant er nødvendig for lesing.
 • Er det vanskelig å se med begge øyne hvis bare det ene er operert?
  Nei, nå for tiden er ikke det noe problem! Tidligere var det derimot et stort problem å få samsynet til å fungere når bare det ene øyet var rammet av grå stær.
 • Når er man for gammel for en operasjon?
  Aldri! Operasjonen er ganske enkel å gjennomføre. Inngrepet foretas under lokalbedøvelse, og etter gjennomført operasjon og litt hvile er du klar til å reise hjem. Det finnes egentlig ingen øvre aldersgrense for en grå stær-operasjon.
 • Når skal jeg la meg operere?
  Du skal ikke vente til "stæren er moden", som man sa før i tiden. Det medfører bare unødvendig besvær for pasienten, og også for kirurgen, som får vanskeligere arbeidsforhold med økt komplikasjonsrisiko. En bra tommelfingerregel er at du lar deg operere for grå stær når den oppleves som besværlig – når du må avstå fra å gjøre ting som du ellers ville gjort.
 • Hva er mulig å gjøre?
  Det finnes ingen medisinsk behandling for grå stær. Det eneste er å operere. Men operasjonen er veldig enkel og helt smertefri. Ved operasjonen fjernes den uklare linsen og erstattes av en ny, kunstig linse som gir deg et klart og fint syn igjen.
 • Rammer grå stær alltid begge øyne?
  Som regel rammes begge øyne hvis man får grå stær. Men det er ikke helt uvanlig at det ene øyet rammes først, og det andre øyet utvikler sykdommen først etter en stund. I blant kan det ta flere år mellom sykdomsdebuten i begge øyne. Sykdommen kan også være enkeltsidig (på ett øye), men det er ganske uvanlig.
 • Hvilke symptomer får man?
  Et vanlig første tegn er at øyets refraksjon (brytningskraft) forandres i myopisk (nærsynt) retning. Hvis man tidligere har vært avhengig av lesebriller, kan det uventet bli lettere å lese uten briller. Ganske snart oppstår imidlertid økende tåkesyn, og ofte rammes pasienten av blendingsproblemer. Spesielt på solfylte dager kan det være vanskelig å se utendørs, og det kan bli vanskeligere å kjøre bil, spesielt i mørket og på klare dager når solen henger lavt. Et annet symptom er en tendens til dobbeltsyn på det rammede øyet. Til forskjell fra dobbeltsyn som skyldes skjeling, blir dobbeltbildene stående hvis det andre øyet tildekkes.
 • Hva er grå stær / katarakt?
  Grå stær innebærer at øyets linse blir uklar. Dette kan skje på flere måter, med ulikt tidsforløp og ved varierende alder. Vanligvis skjer det ved høy alder, og utviklingen går da ganske langsomt. Men grå stær forekommer i alle aldre, og det finnes til og med personer som er født med en uklar linse.

  Som regel utvikles sykdommen raskere jo yngre pasienten er ved debuten. Grå stær har ingenting å gjøre med grønn stær. Grønn stær (glaukom) er en sykdom som angriper synsnerven og som oftest fører til forhøyet trykk inne i øyet. Glaukom forårsaker en type synsskader som aldri kan utbedres. All behandling tar sikte på å bevare den eksisterende synsfunksjonen. Grå stær (katarakt) kan derimot opereres med hell slik at synet gjenvinnes, så fremt det ikke finnes andre synspåvirkende sykdommer i øyet.

   

 
Domain: varda.no