Strålelegemet


Strålelegemet er en ringformet muskel som også produserer kammervann. Kammervannet forsyner linsen med næring og holder øyets trykk konstant.

 


 
Domain: varda.no