Linsen


Linsen er elastisk og opphengt i tynne tråder som er festet i strålelegemet. Linsens oppgave er å akkomodere (fokusere på ulike avstander). Dette skjer på følgende måte: Ciliarmuskelen (en muskel i strålelegemet) spennes slik at linsens opphengingstråder blir slappe. Linsen får da en rundere form og dermed sterkere lysbrytende flater, såkalt akkomodering. Evnen til å akkomodere avtar dog med alderen fordi linsen gradvis mister sin elastisitet. Linsen får sin næring fra kammervannet ettersom den ikke har egne blodkar eller nerver.


 
Domain: varda.no