Tårevæske


Tårevæsken er en tresjikts væske på øyet som dannes av blant annet øyets tårekjertler. Tårevæsken består av et slimlag nærmest hornhinnen, utenfor det en tyntflytende saltløsning og ytterst en oljeholdig hinne. Tårevæskens oppgave er å holde hornhinnen fuktig hele tiden. Tårevæsken dreneres via kanaler til nesehulen. Ved stimulering av øyet og ved gråt øker produksjonen av tårevæske.

 


 
Domain: varda.no