PRK – PhotoRefractive Keratoplasty


PRK (PhotoRefractive Keratoplasty) er en tidligere meget populær øyeoperasjon med laser. Vi på Vårda bruker en videreutvikling av PRK PhotoRefractive Keratoplasty, for eksempel (Lasek/Elsa) og Lasik.

Les mer om våre øyeoperasjoner her.

 


 
Domain: varda.no