Dioptri


Dioptri er måleenheten for en linses lysbrytningsevne. For å oppnå en måleskala som stiger med stigende brytningskraft, ble målet dioptri innført. Dioptriverdien er den omvendte verdien av linsens brennvidde, målt i meter, og er positiv for en lyssamlende linse og negativ for en lysspredende linse. Dioptriverdien regnes ut ved å ta den omvendte verdien av brennvidden uttrykt i meter. En konkav linse med brennvidde 25 cm har altså dioptriverdien 1/0,25m=-4 dioptri.


 
Domain: varda.no