Akkommodering eller akkomodasjon


Akkomodering er øyets evne til å tilpasse synet på ulike avstander. Øyets akkomodering skjer gjennom en endring av linsens brytningskraft. Gjennom aktiv påvirkning av ciliarmuskelspenningen kan spenningen i linsekapselen endres. Linsen endrer både sin ytre form og indre struktur. Kombinasjonen av disse forandringene øker linsens brytningskraft.

Vansker med å endre akkomoderingen gjør at man ikke ser skarpt på visse avstander – opptil 1,5 meter. Dette kalles alderslangsynthet (presbyopi) og ytrer seg i første omgang ved at personen trenger lesebriller, men også tilbakevendingen til akkomoderingshvile gjør at en alderslangsynt person i kortere perioder kan ha problemer med å se på langt hold.

Les mer om alderslangsynthet her og hvordan vi på Vårda Øyeklinikk kan hjelpe deg med å se bra igjen med en linsebytteoperasjon.

Du er til og med velkommen til å kontakte en av våre øyeklinikker – hjertelig velkommen!

 


 
Domain: varda.no