Øyets anatomi og øyets deler


  Øyets anatomi og øyets deler

Mer enn noe annet sanseorgan formidler øyet informasjon til hjernen. 
En million nervetråder sørger for den jobben.

Øyet er et anatomisk organ for å sanse lys. Lys består av elektromagnetiske bølger og registreres av sanseceller i øyets netthinne. Cirka 130 millioner eller nesten tre firedeler av kroppens sanseceller finnes i øynene. Øyet kan bare oppfatte synlig lys, dvs. bare lys av visse bølgelengder. Lys av ulike bølgelengder oppfattes av øyet som ulike farger.

Øyets anatomi

Øyets anatomi fungerer slik at lys som treffer netthinnen, forvandles til nerveimpulser ved hjelp av celler. Disse nerveimpulsene når hjernens synssenter gjennom synsnerven. Synssenteret i hjernen oversetter deretter nerveimpulsene til tredimensjonale bilder. Øyet er derfor meget komplekst og gir oss bilder på hvordan omverdenen ser ut. Synet er den sansen som gir oss mest informasjon av alle sanser, men ikke alt vi ser, når oss i form av bevisste tanker. Mye av synsinntrykkene filtreres automatisk bort.

Øyet er som et kamera

Et kamera fungerer nøyaktig som øyet vårt: objektivet samler lysstrålene og avbilder bildene på filmen. Hornhinnen og linsen i øyet tilsvarer kameraets linser, mens pupillene fungerer som blenderåpner. Til slutt blir bildene avbildet på netthinnen på tilsvarende måte som på filmen i kameraet.

For å få et skarpt bilde i kameraet må vi stille inn kameraets optikk og fokusere bildene. Øyet stiller seg inn på ulike avstander gjennom en automatisk omforming av øyets linse. Denne justeringsmuligheten avtar fra 40-årsalderen. I et normalt øye blir bildene nøyaktig avbildet på netthinnen, og gjenstander på både langt og kort hold oppfattes som skarpe.

Ved ulike synsfeil er de ulike komponentene/delene i øyet ikke samstemte.


 
Domain: varda.no