Skjerp din grå stær


Grå stær kan enklest forklares som at øyets linse har blitt uklar, og hvis du har en uklar linse, får du problemer med å se tydelig. For uklarheten forstyrrer fokuseringen og hindrer lysets bane inn i øyet. Gjennomsnittsalderen for en grå stær-operasjon er 75 år. Det betyr to ting: man får det når man blir gammel og det er aldri for sent å operere seg. Men heller ikke det stemmer. Man kan faktisk være født med grå stær (selv om det er veldig uvanlig).

Har du virkelig grå stær?

Symptomene på grå stær er uklart og grådisete syn. Men det kan også merkes som blendingsproblemer, dobbeltsyn eller økt nærsynthet. Grå stær forekommer vanligvis blant eldre. Som nevnt er gjennomsnittsalderen for en grå stær-operasjon 75 år. 40 % av alle pasienter som opereres, må behandle begge øynene.

Grå stær-operasjonen er et smertefritt og enkelt inngrep som bare tar ca. 10–15 minutter. Din egen linse, som er forandret pga. katarakten, erstattes med en ny kunstig linse som gir deg et klart og bra system igjen. (Mot et tillegg kan du velge en multifokal torisk linse som gjør at du kan fokusere både på avstand og nært hold.) Den kunstige linsen er livslang, men kan ikke helt sammenlignes med kroppens egen linse. En kunstig linse kan gi visse ubehag med blending og reflekser i enkelte situasjoner. Allerede rett etter operasjonen merker mange en klar synsforbedring. Hvert år utføres det over 70 000 grå stær-operasjoner i Norge, og inngrepet er meget sikkert. Det er også den mest utførte øyeoperasjonen i landet.

 


 
Domain: varda.no