Etterstær


Ved en grå stær-operasjon fjernes den syke uklare linsen ut av øyet og erstattes av en kunstig plastlinse. Bak denne plastlinsen etterlates en tynn hinne som støtte for den nye linsen og beskyttelse mot glasslegemet som ligger bak den. I denne tynne hinnen kan det gjenoppstå en uklarhet og dannes en «arrhinne» etter stæroperasjonen, såkalt etterstær.

Etterstær er ganske vanlig. Omtrent 20 % av alle som opereres for grå stær, danner etterstær. Men også personer som har foretatt andre typer linsebytte, for eksempel RLE, kan rammes. Etterstær oppstår straks etter inngrepet, men oftest tar det et år eller to før symptomene viser seg. Symptomene er som ved grå stær: redusert syn, blendingsproblemer, dårligere avstandsbedømmelse, og annet.

Etterstær fjernes enkelt og effektivt med en spesiell øyelaser og tar bare noen minutter. Det kreves bare et vanlig legebesøk, og bedøvelse er ikke nødvendig. Du får bare pupillutvidende dråper som får virke i mellom 20 og 40 minutter for at vi skal kunne fjerne etterstæren. Det er ikke forsvarlig å kjøre bil etter øyeoperasjonen.

Etter behandlingen tilbakestilles vanligvis synet til samme kvalitet som når det var som best etter grå stær-operasjonen.

 


 
Domain: varda.no