NoCut - skånsom og sikrere


NoCut og LASEK er IKKE samme inngrep

Når folk ringer til andre øyeklinikker så får de svaret «vi gjør også NoCut fordi det er det samme som LASEK, det er ingen forskjell». Det er feil. En av årsaken til at andre klinikker sier at det er samme type inngrep, kan være at de ikke har den laseren som kreves for å gjøre NoCut.

Det kreves nemlig en ny type laser for å gjøre NoCut inngrepet, og de fleste klinikker har ikke tilgang på en sådan. Vårdas øyeklinikker har som grunnprinsipp å utføre så sikre inngrep som mulig og har derfor invistert i disse laserene ved alle klinikkene, nettopp for å kunne utføre NoCut. En annen årsak til at andre sier at LASEK og NoCut er samme sak, kan være uvitenhet, men det håper vi ikke er tilfelle.

Fordelene med NoCut vs LASEK/ELSA

Fordelen med NoCut sammenlignet med LASEK er at vi ikke berører øyet ditt – det trengs ingen alkoholløsning for å fjerne overflatecellene – det ordner laseren selv.

Dette medfører mindre irritasjon for øyet som dermed leges raskere med mindre ubehag og man ser bra igjen raskere. Det har altså vist seg at ubehagene etter en NoCut er mindre enn etter en LASEK/ELSA.

Den optiske zonen – dvs det området som laseren behandler, bestemmer laseren helt selv og vi behøver ikke markere dette området på øyet som ved LASEK/ELSA. Dette medfører økt forutsigbarhet og et bedre sluttresultat.

Fordelene med NoCut vs LASIK/FS-LASIK

Her er forskjellen mye større – vi sier det bare – uskåret er best.

LASIK/FS-LASIK medfører et mye større inngrep for øyet. Lokket som man med LASIK/FS-LASIK skjærer i hornhinnen er nesten en tredjedel av hornhinnens totale tykkelse – før man har begynt å behandle selve synsfeilen. Tenk på at dette lokket aldri vokser skikkelig fast igjen. Øyet har altså mistet opptil 33% i styrke, pluss det «dypet» som selve synsfeilen utgjør. det kan totalt dreie seg om 60-70% tapt motstandsstyrke (lokket pluss behandlet vev).Forteller LASIK forkjemperne dette til sine pasienter? Nei, man må være velinformert for å kunne gjøre et klokt og langsiktig valg. Det er ikke lett å være pasient i dag med det enorme reklamebudskapet som finnes.

Men hvorfor gjør man da LASIK/FS-LASIK?

For å belyse dette trenger vi litt historisk bakgrunn.

Den eneste grunnen hvorfor man gjør LASIK, er at man vil at folk skal slippe så mye ubehag og smerter som mulig etter en laseroperasjon og dermed kunne gå tilbake på jobben så raskt som mulig. Man har hele tiden sammenlignet LASIK med den gamle PRK-metoden som var den første lasermetoden man brukte på begynnenlsen av 1990-tallet. Det var en metode som man brukte sammen med første generasjons lasere og som ikke var spesielt skånsom mot øyet. Den skapte mye inflammasjon som igjen ga store smerter i over èn uke. Derfor behandlet man kun ett øye om gangen. Det andre øyet ble tatt flere uker senere. Et resultat av denne typen lasere var at helningen tok svært lang tid og med hløy synsfeil kunne det ta år før pasienten kunne se bra ogjen.

I takt med at lasermaskinene ble bedre, minsket også smerten etter en PRK – men ikke tilstrekkelig for at man kunne føle seg helt komfertable med metoden. Tilhelingsproblemene var der fortsatt, men ikke i like høy grad som før.

LASIK kom midt på 90-tallet som en «redder i nøden». Nå hadde lasermaskinene utviklet seg videre og var blitt enda mer skånsomme for øyet. Sammen med et skjært lokk kunne man «lure» øyet til å tro at det ikke hadde skjedd noe og dermed nesten helt slippe smerter og ubehag. Vi som holdt på med dette syntes dette var fantastisk. Senere skulle mange av oss som holdt på med dette våkne opp og innse at det ikke var etisk og medisinsk forsvarlig.

LASEK/ELSA-metoden ble utviklet på 2000-tallet for å være et alterantiv til LASIK når hornhinnen var for tynn til å skjæres i. ELSA-metoden ble videreutviklet av bla Vårda siden 2004. Kombinasjonsbehandling med antiinflammatoriske medisiner gjorde at smerteopplevelsen ble vesentlig mindre og tilhelingen vesentlig raskere enn tidligere. Dessuten hadde laserene blitt videreutviklet så mye at tilhelingsproblemene vi tidligere hadde sett med den eldre typen laser ikke lengre eksisterte.

FS-LASIK ble utviklet i 2009 som et forsøk på å produsere et bedre og jevnere lokk på hornhinnen. Man var nemlig ikke fornøyd med de mekanisk produserte lokkene som ble brukt (og som fortsatt brukes i dag!). Det var behov for noe bedre. FS-laseren skjærer lokket på hornhinnen i stendefor en mekanisk kniv. Deretter tar man fram hovedlaseren som korrigerer bort synsfeilen. Altså to maskiner og to inngrep. FS-laseren skjærer utvilsomt et penere lokk, men det er fortsatt et lokk som utgjør over 30% av hornhinnens tykkelse og som heller ikke vokser helt fast noensinne.

Å sammenligne LASIK med PRK er som å sammenligne med noe som er 30 år gammelt. Naturligvis sprekker sammenlignelsen. Nei, sammenlign heller med NoCut så blir resultatet noe helt annet. Ved NoCut snakker vi om en hypermoderne avansert laser (mer avansert enn hva som behøves ved LASIK) som gir svært lav varmeutvikling på hornhinnen. Andre fordeler er: rask laserfrekvens på 750 Hz, avanserte «Eye Tracker» på 1050 Hz/sekund, 6 ulike dimensjoners styresystem som følger øyets alle tenkbare bevegelser, skreddersydd behandling, pupille -og synsakseavvikelsessystem som er utrolig presist, osv. Fordel etter fordel kan nevnes med lasermaskinene som vi bruker for NoCut. Denne maskinen er helt avgjørende for å oppnå perfekekt resultat uten å skjære eller berøre øyet.

Rebehandlinger

Hva skjer dersom man trenger å gjøre en finkorrigering på lokket etter en primær LASIK?

Man gjør en overflatebehandling på lokket – en LASEK.

Hvorfor gjør man en overflatebehandling på lokket?

Dersom man løfter på et gammelt lokk, skaper man flere smårynker på lokket, som kan gi kraftige synsforstyrrelser. Synsforstyrrelser som aldri kommer forsvinne. LASIK-tilhengerne kan si hva de vil, men slik er det. Dette bevises ved at de sjeldnere løfter på et gammelt lokk ved rebehandlinger.

Det er ikke færre rebehandlinger etter en LASIK enn etter en NoCut – snarere tvert om ettersom lokkproblem er en ytterligere faktor med LASIK som ikke finnes med NoCut. Man pleier å si at den biologiske variasjonen stort sett bestemmer hvor mange med en gitt synsfeil som må gjennomgå en rebehandling. Ofte er det det bare små synsfeil som forstyrrer synet marginalt, men et nytt inngrep er allikevel nødvendig. Da er det viktig at også dette inngrepet utføres med samme nøyaktighet som det første inngrepet, dvs at det trengs å ta hensyn til noe lokk som «kan leve sitt eget liv» som er utenfor kirurgens kontroll.

Dette er årsaker til vi på Vårda er 100% enige om helt å avstå fra alle typer lokkmetoder som både mekanisk LASIK eller laser-LASIK (FS-LASIK, Intralase, etc).

Hvordan er det med smerten?

LASIK-tilhengerne hevder at de er tvungne til å gjøre LASIK. Siden når var det egenlig kunden som krevde dette? Er det ikke den som selger som alltid skal foreslå den beste løsningen? Jovisst er det slik. Vi på Vårda sier bare at vi ikke lengre vil skjære i unge menneskers friske øyne når vi istenfor kan tilby en behalding som gir bedre, mer etisk forsvarlig, mer holdbart, og sikrere resultat til en faktisk lavere kostnad. Det er nemlig slik at bortsett fra laseren, krever NoCut ikke en masse dyre instrumenter og andre ting som er nødvendig ved LASIK. Ved NoCut trengs heller ikke en FS-lasermaskin som bare trengs for å skjære et lokk. Vi har heller invistert i den beste laseren på markedet som gjør hele jobben. Vi vil ikke kompromissere med øyesikkerheten.

Vi har gjort undersøkelser på være pasienter og kan nå konstatere at det er færre enn 3 av 10 som har store smerter etter en NoCut. Mange flere; 6 av 10 hadde vondt etter LASEK/ELSA, så forskjellen er betydelig. Dessuten er smerten eller varigheten av den ubehagelige følelsen i ca ett døgn, mot 2-3 døgn ved LASEK/ELSA. Også her er det store forskjeller. Vi er i ferd med å nærme oss LASIKs ubehagsprofil og snart er vi helt på siden. Graden av smerte rapportes å være 5 eller 6 på en skal fra 1-10, som kan sammenlgnes med treningsverk etter en hard treningsøkt. Vi syns ikke det er riktig at de opplevelser og det ubehaget som man kan få etter en NoCut skal føre til at man velger bort sikkerheten og istedenfor tvinges velge en falsk trygghet som med LASIK. Les mer om dette på egen hånd på nettet og se hva folk skriver om emnet. Informasjon er den beste medisin mot uro. Glem ikke å spørre om hvilken laser den klinikken du besøker bruker. Vær ikke fornøyd med svaret «vi har den beste» – det sier alle. Undersøk selv hvilken generasjon laser de bruker. Hvor gammel er den egentlig? Dersom den er over fire år gammel, så vet du at den ikke er den beste tilgjengelig – og det vil du vel ha når det gjelder dine øyne.

Hvorfor Vårda Øyeklinikk?

Vi skjærere ikke i øyet ditt under laserinngrepet – NoCut.
Vi bruker den beste laseren på markedet – Schwind Amaris 750S
Vi har medisinsk/moralsk forsvarbar aldersgrense – 20 år.

Dessuten noen selvfølgeligheter

Naturligvis er alle våre kirurger erfarne.
Naturligvis er våre operasjonslokaler moderne.
Naturligvis er alle medisiner og øyedråper gratis.
Naturligvis er alle forundersøkelser og kontroller gratis.
Naturligvis er våre kunder fornøyde.


 
Domain: varda.no